Σεμινάριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με θέμα Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή στις 28 Νοεμβρίου 2011

Στις 28 Νοεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης  με θέμα «Βιογραφικό Σημείωμα & Συνοδευτική Επιστολή». Στο σεμινάριο συμμετείχαν  19 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πολυτεχνείου. Η διάρκεια ήταν 3 ώρες και συντονίστρια η ψυχολόγος και σύμβουλος σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης κα Ελισσάβετ Εκκεκάκη.


Οι  βασικοί μαθησιακοί στόχοι του εργαστηρίου αφορούσαν στα εξής:

 1. Μορφή, περιεχόμενο και χρήση του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής.
 2. Χαρακτηριστικά βιογραφικού/συνοδευτικής που συμβάλλουν στη θετική αξιολόγηση και παράγοντες που θεωρούνται αρνητικοί.
 3. Σημασία και τρόποι διαφοροποίησης μεταξύ υποψηφίων.
 4. Αυτογνωσία ως προς τις δεξιότητες και ανάλυση εμπειριών εντός και εκτός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, αξιοποίησή τους για την προβολή προσόντων.

 

  Βασικός στόχος της βιωματικής ομαδικής διαδικασίας ήταν η ενίσχυση της αυτογνωσίας και η άντληση των γνώσεων και ιδεών των συμμετεχόντων για τη διαμόρφωση των βασικών ενοτήτων του βιογραφικού τους σημειώματος (εκπαίδευση-εμπειρίες-δεξιότητες) και της κύριας παραγράφου μιας συνοδευτικής επιστολής. 

  Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκαν τα εξής έντυπα:

  -          Βιογραφικό Σημείωμα & Συνοδευτική Επιστολή, έκδοση του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείο Κρήτης.

  -          Συμβουλευτικός Οδηγός, έκδοση του ΓΔΣ του Πολυτεχνείο Κρήτης.

  -          Φύλλα εργασίας για την Αυτοαξιολόγηση Δεξιοτήτων & την Καταγραφή των Εμπειριών, με στόχο τον εμπλουτισμό του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής.

   

  Το σεμινάριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6 (Αναβάθμιση της υπηρεσίας συμβουλευτικής σε φοιτητές και αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης & Δράση Mentoring), με στόχο την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας.