Σεμινάριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με θέμα «Επαγγελματικός Φάκελος (Portfolio)» στις 5 Δεκεμβρίου 2011

Στις 5 Δεκεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε εργαστήριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης  με θέμα «Επαγγελματικός Φάκελος (Portfolio)». Στο σεμινάριο συμμετείχαν  12 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πολυτεχνείου. Η διάρκεια ήταν 3 ώρες και συντονίστρια η ψυχολόγος και σύμβουλος σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης κα Ελισσάβετ Εκκεκάκη.

 width=

Οι βασικοί στόχοι σχεδιασμού του εργαστηρίου, το οποίο απευθυνόταν σε φοιτητές και αποφοίτους του Π.Κ., αφορούσαν στα εξής:

 1. Σύλληψη του portfolio ως ανερχόμενου εργαλείου αυτοαξιολόγησης και προβολής προσόντων και επιτευγμάτων για τη διαφοροποίηση μεταξύ υποψηφίων.
 2. Κατανόηση των στόχων, των μορφών, του πιθανού περιεχομένου και της διαδικασίας ανάπτυξης συμβατικού και ηλεκτρονικού portfolio (έμφαση στο ηλεκτρονικό).
 3. Προσωπική διερεύνηση δυνητικών οφελών και τρόπου αξιοποίησης ενός portfolio.
 4. Σχεδιασμός βασικών διαστάσεων e-portfolio, με βάση αφενός τον προσδιορισμό και την αποσαφήνιση του επιθυμητού είδους απασχόλησης (επαγγελματικός στόχος, προφίλ ιδανικού «επισκέπτη») και αφετέρου την αυτογνωσία. Εξοικείωση με τη διαδικασία αντιστοίχησης προσόντων-τεκμηρίων και παρουσίασης τεκμηρίων.


  Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκαν τα εξής έντυπα:

  -          Τεχνικές Εξεύρεσης Εργασίας, έκδοση του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείο Κρήτης.

  -          «Σχεδιασμός eportfolio: Τα πρώτα βήματα».

  -          Πληροφοριακό τρίπτυχο για το portfolio.

  -          Κατάλογος πιθανού περιεχομένου γενικού portfolio (Τα τρία τελευταία έντυπα αναπτύχθηκαν για τις ανάγκες του εργαστηρίου).


  Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στο σεμινάριο περιλάμβανε τη διάλεξη, την ατομική εργασία και την εργασία σε μικρές ομάδες (διαχωρισμός ανά τμήμα του ΠΚ). Παρουσιάστηκαν επίσης και σχολιάστηκαν παραδείγματα e-portfolios.

   

  Το σεμινάριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6 (Αναβάθμιση της υπηρεσίας συμβουλευτικής σε φοιτητές και αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης & Δράση Mentoring), με στόχο την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας.