Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση "Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό & Υποτροφίες Σπουδών" |Τετάρτη 27-3-2019

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης των φοιτητών και των αποφοίτων για τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών και διεξαγωγή έρευνας στο εξωτερικό,  με θέμα: "Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό & Υποτροφίες Σπουδών"την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρες: 13:15 - 16:30 στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Κατσανεβάκης (Γ2.2) στην Πολυτεχνειούπολη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, φοιτητές, τελειόφοιτοι και απόφοιτοι των σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης, είχαν την ευκαιρία να παρακολούθησουν τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και να ενημερωθούν για τις προοπτικές και τις προϋποθέσεις μεταπτυχιακών σπουδών  στις  Η.Π.Α, στην Γαλλία, την Ολλανδία, την Γερμανία, την Ιταλία. Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι των προσκεκλημένων χωρών παρουσίασαν τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα ιδρύματα της Ανώτατης εκπαίδευσης των χωρών που εκπροσωπούν, τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε κάποιο από τα ιδρύματα αυτών των χωρών για μεταπτυχιακές σπουδές ή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, καθώς και τις προοπτικές απόκτησης υποτροφιών με βάση το εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας.

Στο τέλος της ημερίδας οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους ακαδημαϊκούς συμβούλους και να διατυπώσουν ερωτήσεις σχετικά με την προετοιμασία τους για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και για τις Υποτροφίες σπουδών.

Η εκδήλωση στο Facebook