Μεγάλη συμμετοχή φοιτητών στην 3η Ημερίδα Συμβουλευτικής σε Διοίκηση και Παραγωγή από αποφοίτους Μηχανικούς Παραγωγής & Διοίκησης

Μεγάλη συμμετοχή φοιτητών στην 3η Ημερίδα Συμβουλευτικής σε Διοίκηση και Παραγωγή από αποφοίτους Μηχανικούς Παραγωγής & Διοίκησης

Με μεγάλη συμμετοχή και απόλυτη επιτυχία ως προς την επίτευξη του στόχου της, πραγματοποιήθηκε η 3η Ημερίδα Συμβουλευτικής σε Διοίκηση και Παραγωγή από αποφοίτους Μηχανικούς Παραγωγής & Διοίκησης, την Παρασκευή 12-4-2019 . Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και ΔιοίκησηςτηνΠρωτοβουλία Επαγγελματικής Αλληλεγγύης Νέων Act-TLO,τοΓραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας  του Πολυτεχνείου Κρήτης και τον σύλλογο φοιτητών ΜΠΔ.

Η εκδήλωση είχε ως στόχο τη σύνδεση της πολυδιάστατης θεωρητικής εκπαίδευσης που αποκτούν οι ΜΠΔ, με την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων αυτών.

Οι φοιτητές της Σχολής ΜΠΔ αλλά και οι νέοι διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και να συμβουλευτούν αποφοίτους της Σχολής αλλά και εξειδικευμένα στελέχη από την αγορά εργασίας, ώστε να εισαχθούν σε ουσιαστικές πτυχές της επαγγελματικής πραγματικότητας την οποία θα βιώσουν στο άμεσο μέλλον.

Η ημερίδα ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕ 7 Ομιλίες συμβουλευτικής από προσκεκλημένους ομιλητέςστους τομείς:

  • Επιχειρηματική Ηγεσία
  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Έργου
  • Πληροφοριακά Συστήματα
  • Έρευνα και Πολιτική στην Ευρώπη
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Διοίκηση Παραγωγής/Πωλήσεων
  • Ψηφιακό Μarketing