Ιδρυμα Tεχνολογίας και Ερευνας |Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας του ΙΤΕ