Προγράμματα υποτροφιών της DAAD για φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές Ακαδ. ετος 2020/21

Υποτροφίες για φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από την Ελλάδα 2020/21
Πληροφορίες παρέχει το Ενημερωτικό Κέντρο της DAAD στην Αθήνα www.daad.gr, (Τηλ. 210-3608171, daad@athen.goethe.org )

Αναλυτικές και επίσημες προκηρύξεις:www.funding-guide.de

Στο επισυναπτόμενο αρχείο δείτε αναλυτικά τις προκήρυξεις των υποτροφιών της DAAD που αφορούν:

 • Θερινά τμήματα εκμάθησης γλώσσας για φοιτητές και για υποψήφιους διδάκτορες-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 01 Δεκεμβρίου 2019
 • Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών όλων των κλάδων-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20 Νοεμβρίου 2019
 • Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών Αρχιτεκτονικής-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (οι έντυπες αιτήσεις αποστέλλονται στα κεντρικά γραφεία της DAAD στη Βόννη):30 Σεπτεμβρίου 2019
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς:
  • Καλών τεχνών, Design/Οπτικής Επικοινωνίας και Κινηματογράφου
  • Μουσικής
  • Παραστατικών τεχνών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (οι έντυπες αιτήσεις αποστέλλονται στα κεντρικά γραφεία της DAAD στη Βόννη): 30 Νοεμβρίου 2019 (Καλές τέχνες, Design/Οπτικής Επικοινωνίας και  Κινηματογράφου) 15 Οκτωβρίου 2019 (Μουσική) 31 Οκτωβρίου 2019 (Παραστατικές τέχνες)

 • Υποτροφία έρευνας ενός ακαδημαϊκού έτους-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20 Νοεμβρίου 2019
 • Υποτροφία έρευνας «Μαρία Trumpf-Λυριτζάκη» ενός ακαδημαϊκού έτους-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20 Νοεμβρίου 2019
 • Υποτροφία έρευνας μικρής διάρκειας- Καταληκτικές ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Κάθε χρόνο 1 Απριλίου και 31 Αυγούστου
 • Υποτροφία έρευνας COTUTELLE- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20 Νοεμβρίου 2019
 • Υποτροφία Έρευνας για Καθηγητές και Ερευνητές όλων των επιστημονικών κλάδων: Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Κάθε χρόνο 1 Απριλίου και 31 Αυγούστου
 • Επαναπροσκλήσεις πρώην υποτρόφων της DAAD - Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Κάθε χρόνο 1 Απριλίου και 31 Αυγούστου