Θέσεις στην Ericsson Hellas

Το Graduate / Young Talents πρόγραμμα της Ericsson έχει μια καινούρια σειρά από Job Openings, για νέους (<30 χρονών) αποφοίτους [Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Τηλεπικοινωνιών, Μηχ. Η/Υ κλπ.] με 0-2 χρόνια προϋπηρεσία και όρεξη για δουλειά. Οι θέσεις είναι για devops, είτε με κυρίως integrator/system’s background είτε με developer’s background. Εκτός από το site της Ericsson (https://jobs.ericsson.com/main/jobs?location=greece&page=1), μπορείτε να βρείτε τις αγγελίες και στο LinkedIn (Ericsson Greece) και στο www.kariera.gr.

 Integration Engineer BSS / Catalog & Order Management – Graduates - 289545

https://jobs.ericsson.com/main/jobs/289545?lang=en-us&previousLocale=en-US

 OSS EAI Inventory Engineer/Developer – Graduate - 286760

https://jobs.ericsson.com/main/jobs/286760?lang=en-us&previousLocale=en-US

 OSS Activation Engineer/Developer – Graduate – 276242   [OLD – reopened]

https://jobs.ericsson.com/main/jobs/276342?lang=en-us&previousLocale=en-US

 Integration Engineer OSS / ENM & Orchestration – Graduates – 289680   [NEW - to open soon]

https://jobs.ericsson.com/main/jobs/289680?lang=en-us&previousLocale=en-US