Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια|Προκήρυξη Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών Aκαδημαϊκού Έτους 2020 / 2021

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (Masters και PhD) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα
Θα χορηγηθούν δώδεκα (12) υποτροφίες, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ έκαστη, για σπουδές στους κλάδους:

 1. Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 2. Ναυτιλιακές Σπουδές
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων
 4. Δημόσια Διοίκηση
 5. Οικονομική Ανάπτυξη και Περιβάλλον
 6. Αγροτική Οικονομία

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό
Θα χορηγηθούν είκοσι (20) υποτροφίες, ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ έκαστη, για σπουδές στους κλάδους:

 1. Regional Economics and Development
 2. Industrial Economics
 3. Shipping, Trade and Finance
 4. Business Administration
 5. Public Administration
 6. Environmental Economics
 7. Agricultural Economics

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια δέχεται αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά

Προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης και Κριτήρια Επιλογής

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/6/2020

Για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις ή για παροχή βοήθειας κατά τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησής σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Ιδρύματος και την κα. Μαργαρίτα Γραμμένου τις ακόλουθες μέρες και ώρες:
Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-15:00
Τηλ.: (+0030) 210 3318074
Φαξ: (+0030) 210 3318075
Email: info<στο>kareliafoundation.org.gr

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου 2020, μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος.