2022 – 7ος Φοιτητικός Διαγωνισμός για την ΕΚΕ “Νίκος Αναλυτής”

Στις 31 Ιανουαρίου 2021 το CSR HELLAS διακήρυξε τον Φοιτητικό Διαγωνισμό για την ΕΚΕ “Νίκος Αναλυτής” για την 7η υλοποίησή του, με θέμα “Ο κοινωνικός αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής”. Πρόκειται για τον  έβδομο κύκλο του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής», που ανακοινώνει το CSR HELLAS με επίκεντρο τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 13 (ΣΒΑ#13) και αφορά στη δράση για το κλίμα. Με προθεσμία υποβολής των εργασιών, την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, ο 7ος κύκλος του Φοιτητικού Διαγωνισμού θα εστιάσει σε μία μόνο από τις διαστάσεις, τον κοινωνικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, καλώντας τις συμμετέχουσες φοιτητικές ομάδες στην ανάδειξη πιθανών λύσεων και προτάσεων όσον αφορά στην αντιμετώπιση και το μετριασμό των κοινωνικών συνεπειών της.

Η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής είναι στις 30 Απριλίου 2022, ενώ η προθεσμία υποβολής των τελικών εργασιών και αφισών είναι στις 20 Μαίου 2022.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΔΩ