Σεμινάριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας: Τεχνικές Εξεύρεσης Εργασίας και Δεξιότητες Δομημένης Συνέντευξης Επιλογής-Εργασιακή Συμπεριφορ

Στις 26 Απριλίου 2012, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης με θέμα «Τεχνικές Εξεύρεσης Εργασίας και Δεξιότητες Δομημένης Συνέντευξης Επιλογής-Εργασιακή Συμπεριφορά». Εισηγήτρια ήταν η οργανωσιακή ψυχολόγος και σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού κα Δέσποινα Δαυίδου. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 20 φοιτητές και απόφοιτοι του Πολυτεχνείου. Η διάρκεια της εισήγησης ήταν 3 ώρες.

 

Στο σεμινάριο, αναπτύχθηκαν οι δομημένες διαδικασίες επιλογής ανά στάδιο, οι επαγγελματικές ιδιότητες και η εκτίμησή τους, καθώς και η συνέντευξη ως μέθοδος επιλογής, από την πλευρά των εταιρειών και από την πλευρά των υποψηφίων.

 

 

Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκαν τα εξής:

  • Ηλεκτρονικές σημειώσεις της εισηγήτριας σχετικά με τα θέματα του σεμιναρίου.
  • Συμβουλευτικός Οδηγός με τίτλο «Τεχνικές Εξεύρεσης Εργασίας», έκδοση του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείο Κρήτης.


  • Το σεμινάριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6 (Αναβάθμιση της υπηρεσίας συμβουλευτικής σε φοιτητές και αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης & Δράση Mentoring, Δράση 1. Εξειδικευμένος επαγγελματικός προσανατολισμός μέσω σεμιναρίων), με στόχο την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας.