35 Νέες Θέσεις Μηχανικών στο εργοστάσιο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της Παπαστράτος με Innovation Enabler την Mantis Beyond Innovation, με σκοπό την ανεύρεση 35 νέων ταλέντων, πτυχιούχων σχολών Μηχανικών για τις νέες υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο.

Διεκδίκησε μια θέση Τεχνικού Διαδικασιών Παραγωγής ή Μηχανικού Παραγωγής και δούλεψε σε μια σύγχρονη γραμμή παραγωγής των εναλλακτικών θερμαινόμενων καπνικών προϊόντων μας, συνδυάζοντας τις ακαδημαϊκές γνώσεις σου με την αγάπη σου για την καινοτομία.

Τεχνικός Διαδικασιών Παραγωγής

Καθήκοντα:

 • Διασφάλιση της συνεχούς και αποδοτικής λειτουργίας της γραμμής παραγωγής ή της μηχανής που του/της έχει ανατεθεί
 • Διενέργεια τεχνικών επεμβάσεων καθώς και ενεργειών συντήρησης (ρυθμίσεις, προγραμματισμένη συντήρηση) στον εξοπλισμό που του/της έχει ανατεθεί με σκοπό την επίτευξη και βελτίωση των Δεικτών Απόδοσης (KPIs)
 • Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα του Προγράμματος Διαρκούς Προόδου (ContinuousImprovement) σε σχέση με τον εξοπλισμό που διαχειρίζεται και τη φάση προόδου στην οποία βρίσκεται το εργοστάσιο
 • Συμβολή στη συνεχή βελτίωση και στην εξάλειψη των απωλειών στον εξοπλισμό που του/της ανατίθεται
 • Συμμόρφωση με τις οδηγίες που σχετίζονται με την ποιότητα των εισερχόμενων υλικών, των ημιέτοιμων και του τελικού προϊόντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του QMS (QualityManagement System), της PMI και της νομοθεσίας

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Ακαδημαϊκό προφίλ Μηχανολόγου/ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Αυτοματισμού και Παραγωγής
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)
 • Πάθος για νέες προκλήσεις σε περιβάλλον πολυπολιτισμικό
 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί αναλόγως
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Μηχανικός Παραγωγής και Συντήρησης

Καθήκοντα:

 • Παρακολούθηση, έλεγχος και διατήρηση των τεχνικών συνθηκών/προτύπων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των κατασκευαστών του εξοπλισμού και της PMI
 • Εκτέλεση δραστηριοτήτων στον εξοπλισμό που του/της έχει ανατεθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής και αξιόπιστη λειτουργία του εξοπλισμού, να μεγιστοποιηθεί η
 • παραγωγή και η ποιότητα του προϊόντος να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και πάντοτε σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας της PMI
 • Διασφάλιση της διαδικασίας και της ποιότητας των προϊόντων έτσι ώστε να πληρούν τα πρότυπα ποιότητας και παραγωγικότητας. Εκτέλεση των κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών όπου αυτό απαιτείται
 • Επίλυση βλαβών και πραγματοποίηση ρυθμίσεων, προσαρμογών ή τεχνικών τροποποιήσεων του εξοπλισμού. Προσδιορισμός της αιτίας κάθε τεχνικού προβλήματος και επίλυση του
 • Ανάλυση των δεικτών απόδοσης( KPIs) και ποιότητας και υποστήριξη της παραγωγής για την επίτευξη αυτών, παροχή λύσεων σε δύσκολα τεχνικά ζητήματα και εκτέλεση των τυποποιημένων μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων
 • Διαχείριση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών και σωστής χρήσης του εξοπλισμού, παρακολούθηση των τεχνικών αλλαγών στον εξοπλισμό και ενημέρωση των τεχνικών εγχειριδίων. Υποστήριξη σε δραστηριότητες back office όπως η δημιουργία οδηγιών εργασίας και προτύπων για μηχανικές εργασίες

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Ακαδημαϊκό προφίλ Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Αδειούχος τεχνικός, σύμφωνα με το νόμο (σύμφωνα με το π.δ.115/2012)
 • Προηγουμένη σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 5-8 ετών σε τεχνικό τομέα ή βιομηχανικό περιβάλλον
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη λειτουργία μηχανημάτων συνεργείου και καλή γνώση πνευματικών συστημάτων και εξοπλισμού μεταφοράς προϊόντων
 • Ικανότητα διαχείρισης προγραμμάτων συνεχούς βελτίωσης (TPM/LEAN)
 • Καλή γνώση CAD και ERP
 • Καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων: https://papastratos.mantisbi.io

Προσοχή: Για την ολοκλήρωση της αίτησης σου θα μεταβείς στη σελίδα της Philip Morris International. Ακολούθησε τα βήματα εκεί πατώντας “Apply”

Για οποιαδήποτε απορία: z.spyropoulou@mantisbi.io