Σεμινάριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας: Σχεδιασμός σταδιοδρομίας, 16 & 22 Οκτωβρίου 2012

 

 

 

Στις 16 Οκτωβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, βιωματικό σεμινάριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με θέμα «Σχεδιασμός σταδιοδρομίας: Αυτογνωσία, διερεύνηση επιλογών, λήψη απόφασης, στοχοθεσία και υπέρβαση εμποδίων». Κατόπιν αιτήματος των συμμετεχόντων, πραγματοποιήθηκε δεύτερη, αμιγώς βιωματική συνάντηση του εργαστηρίου στις 22 Οκτωβρίου 2012.

 

 

 

 

Στο σεμινάριο συμμετείχαν 13 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η συνολική διάρκεια ήταν 6 ώρες. Την παρουσίαση και το συντονισμό των βιωματικών ασκήσεων πραγματοποίησε η ψυχολόγος και σύμβουλος σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης κα Ελισσάβετ Εκκεκάκη.

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι βασικοί μαθησιακοί στόχοι του εργαστηρίου αφορούσαν στα εξής:

  • Καλλιέργεια ιδεών όπως: ο σχεδιασμός σταδιοδρομίας είναι δια βίου διαδικασία, είναι ευθύνη των ίδιων των ατόμων, είναι καλό να δημιουργούμε συνθήκες για «καλή τύχη», να δοκιμάζουμε πράγματα και να μαθαίνουμε από αυτά
  • Αναστοχασμός και ανατροφοδότηση σχετικά με τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες, προηγούμενα επιτεύγματα, τυχόν όραμα κτλ.
  • Εξοικείωση με την προσωπική ανάλυση SWOT, τη διερεύνηση επιλογών, την ορθολογική λήψη απόφασης, τη στοχοθεσία
  • Διερεύνηση προσωπικών περιοριστικών πεποιθήσεων και απόκρουσή τους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκαν τα εξής έντυπα:

  • - Βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή, έκδοση του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείο Κρήτης.
  • - Συνέντευξη επιλογής και ψυχομετρικά εργαλεία, έκδοση του Γραφείου Διασύνδεσης.
  • - Συμβουλευτικός οδηγός, έκδοση του Γραφείου Διασύνδεσης.
  • - Υλικό ειδικά για το εργαστήριο σχεδιασμού σταδιοδρομίας, το οποίο περιλάμβανε 8 «ασκήσεις» σχεδιασμού σταδιοδρομίας, μέρος των οποίων χρησιμοποιήθηκε στις βιωματικές δραστηριότητες του εργαστηρίου.

 

 

 

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στο σεμινάριο περιλάμβανε τη διάλεξη, την ατομική εργασία και την εργασία σε μικρές ομάδες.

 

Η δεύτερη συνάντηση του εργαστηρίου ολοκληρώθηκε με αποτύπωση των εντυπώσεων των συμμετεχόντων, η οποία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://goo.gl/TPcSI (η γραφική απεικόνιση είναι έργο της Υπεύθυνης Πληροφόρησης του ΓΔ κας Ιωάννας Αγγελιδάκη).

 

Όλο το υλικό του σεμιναρίου διαθέσιμο στο Γραφείο Διασύνδεσης.

 

 

 

 

 

Το σεμινάριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6 (Αναβάθμιση της υπηρεσίας συμβουλευτικής σε φοιτητές και αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης & Δράση Mentoring), με στόχο την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας.