Εργαστήριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας: “Προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής”

 

 

 

Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6 (Δ1: Εξειδικευμένος Επαγγελματικός Προσανατολισμός μέσω Σεμιναρίων) για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε Εργαστήριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με θέμα «Προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής». Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2012, σε αίθουσα του Πολυτεχνείου Κρήτης, και η διάρκειά του ήταν 3 ώρες. Συντονίστρια του εργαστηρίου ήταν η ψυχολόγος και σύμβουλος σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης κα Λίζα Εκκεκάκη.

 

 

 

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και σε αποφοίτους. <br/>Οι βασικοί μαθησιακοί στόχοι αφορούσαν στα εξής:

  1. Στόχοι, μορφές και φάσεις μιας συνέντευξης επιλογής προσωπικού/συνεργατών.
  2. Στάση προς τη συνέντευξη ως αμοιβαία αξιολόγηση και εμπειρία μάθησης.
  3. Σημασία, διαστάσεις και τρόπος προετοιμασίας για την αποτελεσματική παρουσία στη συνέντευξη.
  4. Πιθανές ερωτήσεις ανάλογα με τη φάση της συνέντευξης και τρόπος ανταπόκρισης.
  5. Παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση εντυπώσεων (λεκτική και μη λεκτική συμπεριφορά).
  6. Αυτοαξιολόγηση και συμπεριφορά μετά τη συνέντευξη.
  7. Ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοεκτίμησης.

 

 

Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε υλικό σχετικά με την ενδεδειγμένη συμπεριφορά του υποψηφίου ανά φάση της συνέντευξης, καθώς και για τα στοιχεία της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας των υποψηφίων που επιδρούν στις εντυπώσεις που διαμορφώνει ο συνεντευκτής.

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στο εργαστήριο περιλάμβανε τις μεθόδους της διάλεξης, της ατομικής εργασίας, της εργασίας σε μικρές ομάδες και του παιχνιδιού ρόλων (προσομοίωση συνέντευξης).