Πρόγραμμα Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ


                                                                                                                                                                         
Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και υλοποιεί δύο Προγράμματα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ως συντονιστής ενώ συμμετέχει σε δύο ακόμη (http://www.tuc.gr/dvm.html).

Με τις δράσεις αυτές, το Πολυτεχνείο Κρήτης προσφέρει για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε παλαιούς αποφοίτους να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους ή να μετεκπαιδευτούν σε αντικείμενα χρήσιμα για την επαγγελματική τους δραστηριότητα και την κοινωνία.

Προγράμματα:

-«Συστήματα Διοίκησης & Σύγχρονες Τεχνολογίες Παραγωγής»http://www.diavioumpd.tuc.gr/: Συντονίζεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, και συγκεκριμένα τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης. Συμμετέχουν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

- «Προηγμένα Περιβαλλοντικά ΘέματαΑνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»: Συντονίζεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, και συγκεκριμένα τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος.

- "Περιβαλλοντική διαχείριση - Σύγχρονα εργαλεία": Συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και συγκεκριμένα το Τμήμα Περιβάλλοντος. Συμμετέχουν το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, και το Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Χημείας.

- "Σύγχρονες εξελίξεις στις θαλάσσιες κατασκευές": Συντονίζεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, τη Νομική Σχολή και τη Σχολή Γεωλογίας. Συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης & Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

 Όλα τα προγράμματα προβλέπουν κύκλους μαθημάτων στα Χανιά. Τονίζεται ότι μερικά από τα προσφερόμενα μαθήματα θα διδαχθούν από καθηγητές συνεργαζομένων Ιδρυμάτων μέσω φυσικής παρουσίας ή τηλεκπαίδευσης.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε πτυχιούχους πανεπιστημίου θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσηςκαι προσφέρονται χωρίς κόστος για τους εκπαιδευόμενους.

 Περισσότερες πληροφορίες: http://www.tuc.gr/dvm.html

          http://www.diavioumpd.tuc.gr/