Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Πάτρα

«Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων σε Νέα Επιστημονικά Θέματα και Τεχνολογίες Περιβάλλοντος» είναι το θέμα εκπαιδευτικού προγράμματος που θα υλοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και την Πάτρα κατά το κατά το χειμερινό εξάμηνο του πανεπιστημιακού έτους 2014 - 2015. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται με σύμπραξη τριών ΑΕΙ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Φυσικής, Τμήμα Γεωλογίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών), του Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Φυσικής) και του Πανεπιστημίους Ιωαννίνων (Τμήμα Φυσικής). Είναι χρηματοδοτούμενο και παρέχεται δωρεάν. 

Απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ Σχολής Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνείου ή Τμημάτων Περιβάλλοντος οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον βασικό τίτλο σπουδών έως και το 2003. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής. 

Επίσης απευθύνεται σε: α) Στελέχη του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης που σχετίζονται με την διαχείριση του περιβάλλοντος, β) Στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες σε θέματα περιβάλλοντος και πληροφορικής, γ) Άνεργους, υποαπασχολούμενους ή ετεροαπασχολούμενους οι οποίοι θέλουν να αυξήσουν τα προσόντα τους και να βελτιώσουν τους όρους διεκδίκησης σταδιοδρομίας στην αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας σε θέματα περιβάλλοντος.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Τίτλου Σπουδών μη τυπικής εκπαίδευσης. Στους συμμετέχοντες που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος απονέμονται συνολικά 15 ECTS και χορηγείται σχετικό Πιστοποιητικό.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 150 ώρες. Θα λειτουργήσουν παράλληλα τρία τμήματα, στη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και την Πάτρα, αντίστοιχα, με δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (όπου απαιτείται δια ζώσης παρουσία, θα γίνεται στους χώρους του Πανεπιστημίου το Σάββατο και την Κυριακή).

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.proslipsis.gr/cmCat_treePrd.php?&cm_catid=395&cm_prdid=21684