6ος Κύκλος φοιτητικού διαγωνισμού από το CSR HELLAS| Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021

 Tο  CSR HELLAS  ανακοινώνει σήμερα τον  έκτο κύκλο του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής», που έχει ως στόχο τη διασύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας με την ακαδημαϊκή και τους φοιτητές

Όπως και στους τελευταίους δύο κύκλους, το θέμα του διαγωνισμού βασίζεται στο πλαίσιο που θέτουν οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), οι οποίοι θεσπίστηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και αποτελούν παγκόσμια δέσμευση των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/).

Ο 6ος κύκλος του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής», εστιάζει στο Στόχο #12 (Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή) και στο Στόχο #4 (Ποιοτική Εκπαίδευση) ενώ η προθεσμία για την υποβολή των εργασιών είναι στις 20 Ιουλίου 2021.

Συγκεκριμένα το θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι:

“Η Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή και ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και καλλιέργεια υπεύθυνης συμπεριφοράς καταναλωτών, εργαζομένων και στελεχών.”

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ομάδες φοιτητών/-τριών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποτελούμενες από 3 ή 4 μέλη, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων από όλα τα Ελληνικά πανεπιστήμια. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι φοιτητές να βρίσκονται στο δεύτερο έτος των σπουδών τους και άνω.

Διευκρινίζεται ότι οι ομάδες διαμορφώνονται ελεύθερα από τους φοιτητές κατόπιν συνεννόησης μεταξύ τους. Σε περίπτωση που θέλετε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό αλλά δεν έχετε ομάδα, το CSR HELLAS μπορεί να σας βοηθήσει στη συγκρότηση ομάδας αφού επικοινωνήσετε στο info@csrhellas.org με το ανάλογο αίτημα.
Επιπλέον, οι νέοι και νέες που θα διακριθούν θα λάβουν περαιτέρω βραβεία που σχετίζονται άμεσα με την αναβάθμιση και βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων στις ομάδες εργασίας και των δυνατοτήτων ένταξής τους στο χώρο εργασίας μέσω:

  • Απασχόλησης σε εταιρία-μέλος του CSR HELLAS σε θέση αμειβόμενης πρακτικής άσκησης με διάρκεια τουλάχιστον ενός μήνα ή
  • Πρακτικής υποστήριξης και καθοδήγησης για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων ή
  • Παροχής εξοπλισμού που ενισχύει τις δυνατότητες εκπαίδευσης των νέων στο νέο πλαίσιο εξ’ αποστάσεως μάθησης ή
  • Live feedback session για όλες τις ομάδες από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς για το περιεχόμενο και τη βελτίωση των εργασιών.

Δηλώσεις συμμετοχής με την ομάδα σας από σήμερα έως και τις 30 Ιουνίου 2021  ΕΔΩ.

Συνοδευτικό υλικό προς περαιτέρω επεξήγηση και καθοδήγηση στη διαδικασία συγγραφής των εργασιών  ΕΔΩ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σχετικά με το CSR HELLAS (Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)

Το CSR HELLAS είναι μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000. Είναι ο εθνικός εταίρος του CSR Europe –του ηγετικού ευρωπαϊκού επιχειρηματικού φορέα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)– που, εκτός από μεγάλες επιχειρήσεις-μέλη, έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο 40 και πλέον εθνικών εταίρων σε όλη την Ευρώπη. Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της ιδέας, των αρχών και αξιών της ΕΚΕ και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η διάδοσή τους στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία με απώτερο σκοπό την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Περισσότερες Πληροφορίες: CSR HELLAS – Info@csrhellas.org – 210 3387422.

Ακολουθήστε το CSR HELLAS στα Social Media: LinkedIn / Facebook / Youtube