Φυτώριο Ιδεών – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής

Στo πλαίσιo του έργου «Δράσεις ακαδημαϊκής καινοτομίας στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης / Technical University of Crete, το Πανεπιστήμιο Κρήτης- University of Crete, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - Hellenic Mediterranean University και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας προκηρύσσεται η δράση «Φυτώριο Ιδεών».

Η δράση απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές ή ερευνητικές ομάδες των παραπάνω Ιδρυμάτων, οι οποίες καλούνται να υλοποιήσουν μια καινοτόμο ιδέα που θα μπορούσε να εξελιχθεί, με την κατάλληλη βοήθεια, σε ένα πρωτότυπο προϊόν ή υπηρεσία.

Οι ομάδες που θα επιλεγούν θα έχουν στη διάθεσή τους το ποσό των 3.000€ για την κάλυψη τυχόν δαπανών που θα απαιτηθούν για την ανάπτυξη του πρωτοτύπου (μικροεξοπλισμός, αναλώσιμα, κ.λπ.) ή τυχόν μετακινήσεις ή έξοδα προώθησης των πρωτοτύπων, ενώ μπορεί να αξιοποιηθεί και η υλικοτεχνική υποδομή του κάθε Ιδρύματος.

 Αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  https://ibo.crete.gov.gr/apply/ έως τη ΔΕΥΤΕΡΑ, 15/01/2024.

Θα επιλεγούν 12 συνολικά προτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος 2024 – Οκτώβριος 2024.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον Οδηγό Συμμετοχής :  https://ibo.crete.gov.gr/odigos-symmetochis-fytorio-ideon/

ή επικοινωνώντας με τον Καθηγ. Κωστή Ουγγρίνη, τηλ. 2821037007, email kouggrinis@isc.tuc.gr για το Πολυτεχνείο Κρήτης.