Δήλωσε Συμμετοχή στο Sustainability Hackathon! 15-17 Απριλίου 2022#hybrid

♻️Δήλωσε Συμμετοχή στο Sustainability Hackathon!15-17 Απριλίου 2022 #hybrid

Σας προσκαλούμε στο Sustainability Hackathon,  την 2η δράση ανοιχτής καινοτομίας με στόχο την ενεργοποίηση της κοινωνίας και των επιχειρήσεων για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών που συμβάλλουν, μέσα από την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση, στους στόχους της βιωσιμότητας , της εκπαίδευσης  και της επιχειρηματικότητας.

Το Sustainability Hackathon θα πραγματοποιηθεί 15-16-17 Απριλίου 2022 υβριδικά, με φυσική παρουσία στο Innovathens (Πειραιώς 100, Γκάζι), αλλά και απομακρυσμένα με την χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης. 

*Οι Αιτήσεις Συμμετοχής θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τις 14 Απριλίου!
 
Δήλωσε Συμμετοχή ΤΩΡΑ!   ➡️ https://crowdhackathon.com/sustainability/apply/

 

CHALLENGES-Ενδεικτικές Θεματικές Περιοχές

Βιωσιμότητα

 • Δράσεις ενημέρωσης/υποστήριξης και κινητοποίησης επιχειρήσεων και κοινωνίας πολιτών για τη βιώσιμη ανάπτυξη
 • Ψηφιακά εργαλεία για την καταγραφή ενεργειών για την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιωσιμότητας
 • Δημιουργία Ψηφιακής Εργαλειοθήκης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainability Tool Box)
 • Data visualisation για καλύτερη κατανόηση του προβλήματος, αξιοποίηση ανοιχτών δεδομένων (open data)
 • Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την επίτευξη πρόσβασης πολιτών σε ενημέρωση και διαδικασίες λήψης αποφάσεων
 • Επιπτώσεις της πανδημίας Covid19 στην κυκλική οικονομία

Εκπαίδευση

 • Εφαρμογές εκπαίδευσης πολιτών για καλές πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος
 • Δημιουργία λύσεων έξυπνων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την κυκλικότητα της χρήσης πόρων μέσα σε εταιρείες και δημόσιους φορείς
 • Ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω ψηφιακών εργαλείων
 • Αξιοποίηση τεχνολογιών Εικονικής και Επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR) για την ανταλλαγή καλών πρακτικών
 • Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την οργάνωση διαδικασιών mentoring ανάμεσα σε πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς
 • Δημιουργία εφαρμογών εργαστηρίων πόλεων επάνω 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN SDGs)

Επιχειρηματικότητα

 • Επαναχρησιμοποίηση πόρων και waste management
 • Υλικά, εφοδιαστική αλυσίδα, περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντων, δράσεων και ενεργειών
 • Νέα Επιχειρηματικά μοντέλα
 • Μοντέλα οργάνωσης τοπικών αγορών
 • Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για λήψη αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας βιώσιμων πρακτικών στους οργανισμούς για την επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα
 • Επενδυτικά μοντέλα για την υποστήριξη πρακτικών βιώσιμης γεωργίας

*Οι παρακάτω ενδεικτικές θεματικές ενότητες, συνδιαμορφώνονται σύμφωνα με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN SDGs)