Δράση συμβουλευτικής για το Μηχανογραφικό 2022 από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, υλοποιεί δράση συμβουλευτικής και ενημέρωσης για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022. Η ενημέρωση θα προσφέρεται όλο το διάστημα που οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν στη διάθεσή τους για να καταθέτουν τα μηχανογραφικά τους δελτία.

Η συγκεκριμένη δράση, αφορά στην ενημέρωση αποκλειστικά των επιστημονικών αντικείμενων τα οποία υπηρετεί και προσφέρει το Πολυτεχνείο Κρήτης με τις πέντε (5) Σχολές Μηχανικώνστο σύνολο των έξι (6) ειδικοτήτων του, καθώς και τις επαγγελματικές  προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του ανά Σχολή. Το Γραφείο Διασύνδεσης θα παρέχει πληροφόρηση και θα απαντά στα ερωτήματα των υποψηφίων φοιτητών και φοιτητριών για τα Προγράμματα σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης  κατά τις ώρες 11.00 – 14.00, Δευτέρα έως Παρασκευή.

Η παραπάνω δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και της κοινωνικής προσφοράς του Πολυτεχνείου Κρήτης  προς τους/τις υποψήφιους/ες νέους/νέες Μηχανικούς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας 
Τηλ. 28210 37331, email:center<στο>career.tuc.gr