Έρευνα Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος

Ανακοίνωση εκτεταμένης έρευνας για τους αποφοίτους ΜΗΠΕΡ σχετικά με την κατάσταση και τα πεδία απασχόλησης της ειδικότητας, τα προβλήματα στην εύρεση εργασίας, το επίπεδο σπουδών κλπ.

Το ερωτηματολόγιο, παρά το γεγονός ότι έχει προετοιμαστεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Γραφείο Διασύνδεσης και την Επιτροπή Εξωστρέφειας της Σχολής, απευθύνεται σε όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Περιβάλλοντος (Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης & Πολυτεχνείου Κρήτης), τους οποίους και καλούμε να συμπληρώσουν με ειλικρίνεια και αμερόληπτα το ερωτηματολόγιο, που βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση:

https://survey.tuc.gr/index.php/556325?lang=el.

 

Βασικοί στόχοι της έρευνας είναι:

  • Να διευκολύνει τις ανταλλαγές μεταξύ αποφοίτων, φοιτητών και του κόσμου των επιχειρήσεων με στόχο να διατηρήσει και να αναπτύξει ένα εκτεταμένο και δραστήριο δίκτυο με τους απόφοιτους και την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΜΗΠΕΡ,
  • Να συμμετέχει στην προαγωγή της φήμης και την ακτινοβολία του προγράμματος σπουδών και να συμβάλλει στην εξέλιξη του,
  • Να ενισχύσει εν γένει τη σχέση της Σχολής με τους αποφοίτους της.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία αναμένεται να δώσουν μια πρώτη εικόνα και χρήσιμα συμπεράσματα για την ειδικότητα του Μηχανικού Περιβάλλοντος στην χώρα μας, θα δημοσιοποιηθούν ενώ παράλληλα σχεδιάζεται η επίσημη ανακοίνωσή τους και συζήτηση σε σχετική εκδήλωση.