ΗΜΕΡΙΔΑ "Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό & Υποτροφίες Σπουδών"| Τετάρτη 22 Νοεμβρίου | ώρα: 13:00 - 16:30| Γ2.1

Tο Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης των φοιτητών και των αποφοίτων για τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών και υποτροφιών καθώς και τη διεξαγωγή έρευνας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα:

"Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό & Υποτροφίες Σπουδών"

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 και ώρες: 13:00 - 16:30

Αμφιθέατρο Γ2.1 "Μανούσος Μανουσάκης"

Στην ημερίδα ακαδημαϊκοί σύμβουλοι, του Fulbright Foundation Greece, του Institut français de Grèce - Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, της DAAD Greece , και του British Council Greece  θα ενημερώσουν τους φοιτητές για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, τις προϋποθέσεις εισαγωγής, τις υποτροφίες σπουδών  στις χώρες: ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, ενώ εκπρόσωπος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών(IKY) θα μιλήσει για τα προγράμματα υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών του ΙΚΥ στο εξωτερικό.

Οι  φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την ημερίδα μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα έως την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023.

Η εκδήλωση στο Facebook

_______________________________________________________________________________

H ημερίδα θα βιντεοσκοπηθεί. Το ψηφιακό υλικό ενδέχεται να προβληθεί στις ιστοσελίδες του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Γραφείου Διασύνδεσης και να δημοσιοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την πολιτική του Ιδρύματος μπορείτε να δείτε στο https://www.tuc.gr/index.php?id=11121.

Το ιδρυματικό έργο «Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείου Κρήτης» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» .