Παράταση κατάθεσης ηλεκτρονικών αιτήσεων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

Παρατείνεται η περίοδος κατάθεσης ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής  Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2021. Οι υποψήφιοι μπορούν να  καταθέτουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω του e-graduate (https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication).