ΠΜΣ"«Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων»|Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, αξιοποιώντας το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει ευρισκόμενη στην Κρήτη, σε ένα πολιτιστικό παλίμψηστο με μνημεία όλων των εποχών, αλλά και την οκταετή της εμπειρία σε μεταπτυχιακές σπουδές σχετικού αντικειμένου, προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:

«Προστασία, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων»

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εισάγει τους φοιτητές τόσο σε θεωρητικά, όσο και σε πρακτικά, ζητήματα για την προστασία και ανάδειξη του μνημειακού πλούτου μέσα σε μια διεθνή προοπτική, όπου το θεωρητικό μεθοδολογικό υπόβαθρο συμπορεύεται με τεχνολογικές αναζητήσεις, σε απόλυτη συμβατότητα με τις Διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία των ιστορικών κτηρίων και συνόλων.

Το εν λόγω ΠΜΣ εμπεριέχει και μια διεθνή διάσταση, καθώς ανήκει στο δίκτυο προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών UNITWIN-UNESCO "Culture, Tourism, Development", όπου συμμετέχουν 30 διεθνώς διακεκριμένα Πανεπιστήμια με συντονιστή το Universite Paris Ι Pantheon-Sorbonne υπό την αιγίδα της UNESCO.

Επιπρόσθετα, παρέχει ευελιξία στην παρακολούθηση των μαθημάτων, καθότι είναι υβριδικό με διά ζώσης και εξ αποστάσεως παρακολούθηση, μέσα από τον συνδυασμό τηλεκπαίδευσης και εργαστηρίων με φυσική παρουσία.

Το ΠΜΣ στελεχώνεται από 13 Καθηγητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αλλά και άλλων Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης, προκειμένου να ενισχύσει τον διεπιστημονικό του χαρακτήρα. Πρόκειται για καταξιωμένους επιστήμονες στον χώρο των αποκαταστάσεων και της προστασίας των μνημείων και συνόλων με μακρά ακαδημαϊκή, αλλά και συχνά επαγγελματική εμπειρία, έχοντας τη δυνατότητα να εισάγουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ισότιμα σε ζητήματα θεωρητικά και πρακτικά. Παράλληλα, η διδασκαλία πλαισιώνεται από προσκεκλημένους ανά μάθημα εξειδικευμένους εισηγητές που αναφέρονται σε ειδικά ζητήματα ή συμμετέχουν σε αξιολογήσεις ερευνητικών εργασιών συνεισφέροντας στον επιστημονικό διάλογο.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων στο ΠΜΣ είναι 20 Ιουλίου 2023.

Οι υποψηφιότητες κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο σύστημα e-graduate.tuc.gr.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα συνημμένα posters (δεξιά) και στην Προκήρυξη,

καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://www.arch.tuc.gr/el/spoydes/metaptychiakes-spoydes