Πρόγραμμα Υποτροφιών της PeopleCert «Τιμώντας τους Κωνσταντινουπολίτες Δασκάλους μας»

H PeopleCert ανακοινώνει τον 2ο Κύκλο του Προγράμματος Υποτροφιών «Τιμώντας τους Κωνσταντινουπολίτες Δασκάλους μας» για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές νέων  στη μνήμη διαπρεπών καθηγητών της Oμογένειας.

  1. Yποτροφία «Βασίλης Κασαπίδης»
  2. Υποτροφία «Δημήτρης Παντελάρας»
  3. Υποτροφία «Αρίστη Κιμιατζή»

Οι υποτροφίες είναι ετήσιες - μέχρι του ποσού των €8.000 εκάστη - και περιλαμβάνουν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ή το επόμενο εφόσον έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα σπουδών.
Επιλέξιμοι είναι οι μέχρι δεύτερης γενιάς φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών ή υποψήφιοι διδάκτορες με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο, ανεξαρτήτως τόπου σπουδών και κατοικίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2024 στην ιστοσελίδα peoplecert.org/scholarships, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν εντός του Μαΐου 2024.
Για περισσότερες διευκρινίσεις, μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας στο email: scholarships@peoplecert.org

Διαβάστε περισσότερα για το Πρόγραμμα Υποτροφιών «Τιμώντας τους Κωνσταντινουπολίτες  Δασκάλους μας»

Η PeopleCert, μια παγκόσμια εταιρεία με ελληνικές ρίζες, ηγέτιδα στον τομέα της, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 200 χώρες προσφέροντας πλαίσια παγκόσμιων επαγγελματικών πρακτικών (global best practice frameworks), καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης, αξιολόγησης και πιστοποίησης επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων. Προτεραιότητα της PeopleCert, παράλληλα με την επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι να συμβάλλει σε θέματα ευρύτερης σημασίας για την Ομογένεια και την κοινωνία, όπως είναι η παιδεία.