Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022| Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Σχολή  Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης θα διοργανώσει το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του, τα ακόλουθα προγράμματα:

Α. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ΜΠΔ

ΔιοίκησηΕπιχειρήσεων - Master in Business Administration (ΜΒΑ)

Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing

Περίοδος ηλεκτρονικών αιτήσεων: 1η Ιουνίου - 3 Σεπτεμβρίου 2021 μέσω της πλατφόρμας e-graduate.tuc.gr


Β. Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)

Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας - Master of Technology & Innovation Management (ΜΤΙΜ)

Το ΜΤΙΜ είναι διεθνές Δ.Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης

Περίοδος ηλεκτρονικών αιτήσεων: 1η Ιουνίου - 3 Σεπτεμβρίου 2021 μέσω της πλατφόρμας e-graduate.tuc.gr

Περισσότερες πληροφορίες: pmsmpd@dpem.tuc.gr

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής ΜΠΔ

  • Ιστοσελίδα: www.phd.pem.tuc.gr
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: phd@pem.tuc.gr