Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ΜΠΔ| Ακαδ. Ετος 2023-2024

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ΜΠΔ Ακαδ. Ετος 2023-2024

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑσε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις, η οποία θα αναγράφεται στο δίπλωμα:

 • Μάρκετινγκ
 • Χρηματοοικονομική
 • Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

 • Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 15/5/2023 – 15/7/2023 μέσω της πλατφόρμας  https://e-graduate.tuc.gr 
 • Ιστοσελίδα: www.mba.pem.tuc.gr
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mba<στο>tuc.gr

Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing


Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)

Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας - Master of Technology & Innovation Management (ΜΤΙΜ)

Το ΜΤΙΜ είναι διεθνές Δ.Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης

Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων

Σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων διοργανώνεται το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων – Master of Science in Operational Research and Decision Making, σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις, η οποία θα αναγράφεται στο δίπλωμα:

 1. Άμυνας και Ασφάλειας (Defense and Security) και
 2. Αναλυτικής & Λήψης Αποφάσεων (Analytics and Decision Making)
 • Παρουσίαση του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
 • Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων είναι η Κυριακή 3η Σεπτεμβρίου 2023 μέσω της πλατφόρμας  https://e-graduate.tuc.gr
 • Ιστοσελίδα: www.sse-tuc.edu.gr
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info.sse-tuc<στο>tuc.gr

Ευφυή Συστήματα

Σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων διοργανώνεται το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευφυή Συστήματα – Master of Science in Intelligent Systems, σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις, η οποία θα αναγράφεται στο δίπλωμα:

 1. Μη στελεχωμένα συστήματα (Unmanned systems) και
 2. Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα (Intelligent Information Systems)
 • Παρουσίαση του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
 • Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων είναι η Κυριακή 3η Σεπτεμβρίου 2023 μέσω της πλατφόρμας  https://e-graduate.tuc.gr
 • Ιστοσελίδα: www.sse-tuc.edu.gr
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info.sse-tuc<στο>tuc.gr