ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ EFSA -EFSA's traineeship call is open for application!

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)   αναζητά νέους πτυχιούχους από όλο τον κόσμο,EFSA Traineeship Call 2022 που ενδιαφέρονται να συμβάλουν στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και ασφαλούς συστήματος τροφίμων στην Ε.Ε. Ταυτόχρονα, θα εξασκηθούν και θα αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους σε διαφορετικούς τομείς της αποστολής της EFSA.

Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έως και ενός έτους, οι εκπαιδευόμενοι θα συνεισφέρουν στις καθημερινές δραστηριότητες της EFSA, μέσω μιας συναρπαστικής και προκλητικής εμπειρίας σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της EFSA με λίγα λόγια:

  • Πρακτική άσκηση (με αμοιβή) έως 12 μήνες
  • Ετήσια πρόσληψη άνω των 100 εκπαιδευομένων
  • Περίοδοι πρακτικής άσκησης που προσφέρονται σε όλες τις μονάδες της EFSA (Επιστήμη, Διοικητικές Υπηρεσίες και Επικοινωνία)
  • Ανοιχτό σε υποψηφίους από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και σε υποψηφίους από τρίτες χώρες
  • Επιλεξιμότητα υποψηφίων που έχουν ήδη ολοκληρώσει πρακτική άσκηση σε άλλο όργανο / φορέα της ΕΕ
  • Μηνιαία επιχορήγηση 1.250 €
  • Ημερομηνίες πρόσληψης: Από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25 Απριλίου 2022

Για περαιτέρω ερωτήσεις στο Traineeships<στο>efsa.europa.eu.