1(04/12/2017, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
2(04/12/2017, “Εν’ Έργω” Εργασία στην Ολλανδία) Software developer (R&D)
3(04/12/2017, “Εν’ Έργω” Εργασία στην Ολλανδία) Deep Learning engineer
4(04/12/2017, “Εν’ Έργω” Εργασία στην Ολλανδία) Embedded (FPGA) engineer
5(04/12/2017, ΙΜΠΡΟΣ ΙΚΕ) It Manager
6(27/10/2017, EWORX A.E.) Junior Data Scientist (JDS1710)