1(15/04/2021, ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ) Junior Software Developer
2(15/04/2021, MarineTraffic Operations S.A) Junior IT Administrator
3(15/04/2021, MarineTraffic Operations S.A) Data Engineer
4(12/04/2021, Software Competitiveness International ) Software Engineers, C++, for AUTOMOTIVE
5(12/04/2021, MULTI IKE) ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
6(01/04/2021, ΔΕΛΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ