1(20/06/2017, Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2(14/06/2017, ΟΜΙΛΙΑ M. ΕΠΕ) Computational Linguist
3(14/06/2017, ΟΜΙΛΙΑ M. ΕΠΕ) Mid - Senior Java Developer
4(12/06/2017, NIKI Μονοπρόσωπη ΕΠΕ) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (1703)
5(12/06/2017, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ RED CALL ΕΕ) Promoters Καρτοκινητής Τηλεφωνίας
6(07/06/2017, Enverse - Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων) Πρακτική Άσκηση/Διπλωματική Εργασία - Social Media Manager/Web Developer