2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ "Master in Technology and Innovation Management - ΜΤΙΜ" Ακαδ. Έτος 2023-2024

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας - Technology & Innovation Management (ΜΤΙΜ)»

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24, το διεθνές μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Master in Technology and Innovation Management - ΜΤΙΜ» σε συνεργασία με 2 κορυφαίες ελληνικές εταιρείες ενέργειας, την ΔΕΔΔΗΕ και την ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ, προσφέρουν 9 Υποτροφίες επίδοσης στους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις εισαγωγής του 2ου κύκλου κατατίθενται ηλεκτρονικά στο e-graduate.tuc.gr έως και τις 28 Αυγούστου 2023. 

Στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ, εξασφαλίστηκαν 2 Υποτροφίες των 4000€ έκαστη (πλήρης κάλυψη τελών φοίτησης) για φοιτητές πλήρους φοίτησης, καθώς και 7 Υποτροφίες των 2400€ έκαστη (60% κάλυψη των τελών φοίτησης) για φοιτητές πλήρους και μερικής φοίτησης. Οι υποτροφίες αυτές προσφέρουν τη δυνατότητα σε άξιους φοιτητές να λάβουν μέρος σε ένα εξειδικευμένο και σύγχρονο πρόγραμμα, απαλλάσσοντάς τους πλήρως ή σε σημαντικό ποσοστό από τα δίδακτρα και ενισχύοντας την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: