Σας ενημερώνουμε για τρεις (3) ανοιχτές θέσεις για διδακτορικό στη Βαρκελώνη (δύο στο Open University of Catalonia - UOC μια στην εταιρία Iquadrat...

περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1 θέση) για τις ανάγκες του έργου D-TECT (ERC-2016-COG)

Η ομάδα Tηλεπισκόπησης του Ινστιτούτου Αστρονομίας,...

περισσότερα

Position: Postdoctoral Fellow - Transit Planning and Scheduling

Unit: University of Toronto Transportation Research Institute

Address: 35 St. George...

περισσότερα

Search for 2 PhD-students and a Postdoctoral researcher: Moral Discrete Choice Theory

To help execute a research program which aims to develop new...

περισσότερα

PhD Research Assistantships in Mobility Analytics and Transport Modeling

The Mobility Analytics Research Group (MARG) in the School of Sustainable...

περισσότερα

POSTDOC OPENINGS:  Intelligent Transportation Systems Laboratory - MIT 

(six postdoc positions available, one at MIT and five at SMARTone at MIT and...

περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:...
περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:...
περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:...
περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:...
περισσότερα