Εκδήλωση του Γραφείο Διασύνδεσης προς την Β'βάθμια Εκπαίδευση

 

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα <br/>

«Οι Σπουδές στο ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ», στα πλαίσια του έργου του Επιχειρησιακού Προγράμματος <br/>«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης» ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των Συστημάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»,με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012, ώρα 18.30 – 21.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

 

 

 

 

 

Σκοπός της ημερίδας ήταν η έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και κάθε ενδιαφερόμενου σχετικά με τις σπουδές στα τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

<br/>

 

 

 

 

 

Η ημερίδα άνοιξε με χαιρετισμό από τον Καθηγητή Β. Κουϊκόγλου, Επιστημονικό Υπεύθυνο του Γραφείου Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας. Στη συνέχεια, έγινε παρουσίαση ανά τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης σχετικά με τις σπουδές, τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και τις συνθήκες απασχόλησης των αποφοίτων. Πιο συγκεκριμένα, μίλησαν:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότερα από 60 άτομα, μαθητές και μαθήτριες, γονείς, εκπαιδευτικοί, καθώς και εκπρόσωποι φορέων.