Θέρμη, Ιούλιος 24, 2015 - ΤοΙνστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμη, Ιούλιος 24, 2015 - ΤοΙνστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που…

Διαβάστε περισσότερα

The Urban Planning Group, Eindhoven University of Technology, is seeking candidates for the

following vacant positions.

  • Assistant Professor…
Διαβάστε περισσότερα

Dear all,

 I would like to inform you about a re-opening of a previous position on Air Quality Modelling and Monitoring as Post-Doctoral Researcher…

Διαβάστε περισσότερα

Company

Imec performs world-leading research in nano-electronics. Imec is headquartered in Leuven (Belgium) and has offices in the Netherlands,…

Διαβάστε περισσότερα

The Department of Physics at Texas A&M University at Qatar (TAMUQ) invites applications

for a postdoctoral research position in the field of…

Διαβάστε περισσότερα

Design and development of low noise digital boards for metrology and optical fiber links

Profile : Senior Research Engineer (5 years or +…

Διαβάστε περισσότερα

Xerox Research Centre Europe

Διαβάστε περισσότερα

JOB DESCRIPTION

XRCE is looking for a Research and Development Engineer in the field of natural language engineering and computational linguistics to…

Διαβάστε περισσότερα

JOB DESCRIPTION

Xerox Research Centre Europe is looking for an experienced researcher for its Text Analytics area.

The successful candidate will…

Διαβάστε περισσότερα